มาตรฐานห้องสมุดเฉพาะ

เนื่องจากปัจจุบันได้มีการมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย และ คณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดเฉพาะ และสมาชิกของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดเฉพาะประเภทต่าง ๆ  ได้ปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานห้องสมุดเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาดังกล่าวข้างต้น  เพื่อได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อยกระดัับของการดำเนินงานใ้ห้มีมาตรฐาน

ติดตามศึกษาได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้

มาตรฐานห้องสมุดเฉพาะ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: