แนะนำแหล่งบริการขอเอกสารฉบับเต็มที่ไม่มีในเมืองไทย

วันนี้ขอแนะนำแหล่งให้บริการขอเอกสารฉบับเต็มสาขาแพทยศาสตร์ที่ไม่มีในประเทศไทย ซึ่งหมายรวมถึงหาไม่ได้จากฐานข้อมูลวารสาร Journnal Link     โดยศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการขอเอกสารไปยัง  WHO  ประเทศอินเดีย ให้กับห้องสมุดสมาชิกในเครือข่าย

มีค่าใช้จ่ายที่ถูกมาก  เพียงบทความละ 50 บาท

ห้องสมุดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  เป็นห้องสมุดหนึ่งที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายดังกล่าว  ยินดีเป็นตัวกลางในการขอเอกสารทางการแพทย์ไปยังศูนย์ประสานงานฯ ที่ศาลายา   หากห้องสมุดใดต้องการ โปรดส่งรายละเอียดที่อยู่ และอีเมล์ เพื่อจัดส่งเอกสารไปให้   โดยส่งมาที่   บรรณารักษ์ห้องสมุดกรมการแพทย์

อาคาร 5   ชั้น 6 ตึกกรมการแพทย์

ถ.ติวานนท์  ต.ตลาดขวัญ  อ.เมือง

จ.นนทบุรี 11400

e-mail address :  m_ple@hotmail.com

ดูรายละเอียดที่ website :     http://dmslib2008.files.wordpress.com/2008/09/who_doc.jpg

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: