เอสโตรเจนที่ได้จากพืช

เอสโตเจนที่ได้จากพืช  เรียกว่า  ไฟโตรเอสโตรเจน เป็นฮอร์โมนที่ได้จากพืชซึ่งมีความสำคัญต่อสุขภาพของมนุษย์หลายทาง ทั้งการบำบัดรักษาโรคหลายโรค เช่น โรคหัวใจ, โรคมะเร็ง (เป็น 2 ใน 5 โรคสำคัญที่กรมการแพทย์ มีนโยบายลดอัตราการป่วย การตาย และลดการสูญเสีย) หรือ ลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคภาวะเสื่อมของร่างกาย

วันนี้มีบทความที่ตีพิมพ์เรื่อง ไฟโตรเอสโตรเจน  ที่เขียนโดยนักวิจัย กลุ่มงานวิจัย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สังกัดกรมการแพทย์ ลงในวารสารวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ฉบับปีที่ 50 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 51

อ่านบทความที่     medicalsci

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: