โครงการวิจัยเด่นของกรมการแพทย์ ปี 2550

เนื่องจากในปี 2550 ( 5 ธันวาคม 2550) เป็นปีแห่งมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช   กรมการแพทย์จึงได้ร่วมเฉลิมฉลอง ด้วยการจัดประชุมวิชาการกรมการแพทย์  ในหัวข้อ  “การแพทย์ที่สมคุณค่า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชน” ระหว่าง วันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2550  ณ อิมเพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  ได้มีบุคลากรทางการแพทย์  ส่งผลงานงานทางวิชาการเสนอในที่ประชุม จำนวนมาก

ในส่วนของโครงการวิจัยทางการแพทย์และการพยาบาล    คณะกรรมการจัดงาน  ได้คัดเลือกผลงานวิจัยที่เด่น  จึงขอนำมาลงเผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อบุคลากรทางกรแพทย์และสาธารณสุขและผู้สนใจทัวไป ในการนำความรู้จากผลงานไปพัฒนาต่อยอดความรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น  ดังนี้

1.  Induction of Apoptosis in Tumor Cells by Three Naphthoquinone Esters Isolated from Thai Medicinal Plant : Rhinacanthus Nasutus Kurz  

             คลิกอ่านบทความ    apoptosis

2. Anti and  Apoptosis-inducing Activities of Naphthoquinone : Esters Isolated from Thai Medicinal Plant : Rhinacanthus Nasutus Kurz                                

               คลิกอ่านบทความ    naphthoquinone

3. Rold of the MEK1/2 and AKT Pathways in CXCL12/CXCR4 induced Cholangiocarcinoma Cell Invasion             

            คลิกอ่านบทความ   cholangiocarcinoma-cell-invasion

4. Fuctional Analyses of the eyelid Skin Constituting the Most Soft and Smooth Area on the Face : Contribution of its Remarkably Large Superficial Corneocytes to Effective Water-holding Capacity of the Stratum Corneum     

            คลิกอ่านบทความ      eyelid-skin-constituting2

5.  The Thai Anesthesia Incidents Study (THAIStudy) of Perioperative Convulsion 

     คลิกอ่านบทความ     perioperative-convulsion

6. An Outbreak of Botulism in Thailand : Clinical Manifestations and Management of Severe Respiratory   Failure    

              คลิกอ่านบทความ      botulism

7.  Antitumor Activity of Liposomal Naphthoquinone Thai Medicinal Plant : Ester Isolated from Rhinacanthus nasutus Kurz  

               คลิกอ่านบทความ     naphthoquinone1

8.  The Epilepsy Quality of Life Survey in Thailand   

                      คลิกอ่านบทความ   epilepsy3

9.  การพัฒนาการประเมินการใช้มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยยาเสพติด   

         คลิกอ่านบทความ nursing-standard-in-drug-dependence1

10.  วิจัยประเมินผลรูปแบบการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเสพติดระบบบังคับบำบัด 

            คลิกอ่านบทความ  fast-model

11.  โครงการศึกษาหาความชุกของภาวะโลหิตจางเนื่องจากการขาดวิตามินบี12 ไฟเลตและเหล็กในผู้ป่วยสารเสพติดที่เข้ารับการบำบัดรักษาในสถาบันธัญญารักษ์  

            คลิกอ่านบทความ     vitamin-b12

12.  Genetic Polymorpgisms of CYP2E1 and GSTM1 in a Thai Population 

               คลิกอ่านบทความ  geneticpolymorpgisms

Advertisements

1 Comment »

  1. 1
    chaliya Says:

    ชื่นชมมาก ได้อ่านข้อมูลที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ขอบคุณสำหรับสิ่งที่ดีๆ


RSS Feed for this entry

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: