สถาบันเฉพาะทางของกรมการแพทย์

ยุทธศาสตร์ที่เป็นหัวใจสำคัญตรงกับภารกิจของกรมการแพทย์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ในเรื่อง การพัฒนากรมการแพทย์เป็นสถาบันเฉพาะทางชั้นสูง (Excellent Centers) หรือสถาบันระดับชาติ (National Institues) โดยมีเ้ป้าประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานพัฒนาไปสู่สถาบันเป็นเลิศทางการแพทย์เฉพาะทาง และเป็นแม่ข่ายในการพัฒนาเครือข่ายบริการตติยภูมิและศูนย์ส่งต่อภูมิภาค ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข

อ่านรายละเอียด  ยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ที่    dmsstrategy6

ในระยะแรก (ปี 2549-2552) กรมการแพทย์มีแผนพัฒนาหน่วยงานเป็น Excellent Centers  จำนวน 22 ด้าน เช่น โรคมะเร็ง หัวใจและหลอดเลือด  อุบัติเหตุ  ประสาทวิทยา  อาชีวเวชศาสตร์  เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ  การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ  ยาเสพติด เป็นต้น

จึงขอนำหน่วยงานที่มีผลงานเด่น เป็น Excellence Center มาเผยแพร่

อันดับแรก ได้แก่  ศูนย์ความเป็นเลิศทางพยาธิวิทยากายวิภาค ด้านอิมมูโนพยาธิวิทยา

ดูรายละเอียดที่    excellence-center-pathology1

2.  ผลงาน   1 โรงพยาบาล / 1 ผลงานเด่น

รถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ เทคโนโลยีใหม่กรมการแพทย์

ดูรายละเอียดที่       nci-x-ray-mobile1

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: