ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเวชกรรมฟื้นฟู

ผลงานเด่น ด้าน Excellence Center  ในการพัฒนาสู่ความเป็นสถาบันเฉพาะทางชั้นสองของกรมการแพทย์ ในสัปดาห์นี้จะขอนำมาเผยแพร่เพื่อเป็นเกียรติภูมิให้กับ กรมการแพทย์  คือ  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเวชกรรมฟื้นฟู ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

จากปี 2549  ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงมีพระประสงค์ให้คนพิการไทย ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างดีที่สุด  จึงทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานรถทำแขนขาเทียมเคลื่อนที่  ให้แก่ศูนย์สิรินธรฯ   เป็นต้นมา

เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณและพระราชประสงค์ ศูนย์สิรินธรฯ จึงได้ดำเนินการขยายบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีคุณภาพสู่คนพิการถึงในระดับท้องถิ่น ในลักษณะโครงการบูรณาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแบบเบ็ดเสร็จใน 4 ภูมิภาค ด้วยรถ Mobile unit

โดยอ่านรายละเอียดที่ลิงค์ต่อไปนี้

excellence-center-sirindhorn

ติดตามบริการที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชนที่เว็บไซต์

http://www.snmrc.org/

วิดิโอเกี่ยวกับการฟื้นฟูผู้พิการ

http://www.youtube.com/watch?v=4NgzDVAIr9A

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: