ที่อยู่แห่งที่ 2 ของเว็บบล๊อกห้องสมุดกรมการแพทย์

เนื่องจากข้อมูลจากผลการปฏิบัติงานของห้องสมุดกรมการแพทย์ ที่เก็บไว้ใน server ของเว็บไซต์  wordpress.com   มีทั้งหมด 3 บล๊อก  เมื่อผู้ใช้บริการต้องการจะสืบค้น  จะต้องแยกค้นแต่ละส่วน อาจจะทำให้เสียเวลาที่จะต้องค้นหาเรื่องที่เกี่ยวข้องกันแต่อยู่คนละบล๊อก

ดังนั้นจึงมาพิจารณาว่า ในแต่ละบล๊อกที่ได้สร้างไว้แยกกันอยู่   หากจะนำข้อมูลทั้งหมดมาใส่ไว้ในหน้าเพ็จเดียวกัน เพื่อให้ความสะดวกกับผู้ใช้บริการต่อการสืบค้นมากยิ่งขึ้น แค่คิดก็เกิดปาฏิหารย์็มีผู้มีใจบุญ จากหน่วยงานที่ใจดี  อย่างศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เราเรียกกันติดปาก  STKS    มาช่วยดำเินินการสร้างบ้านใหม่เพื่อมาเก็บข้อมูลทั้งหมดให้ไว้ที่  server ของ  STKS

จึงขอป่าวประกาศให้สมาชิกเว็บบล๊อก ของห้องสมุดกรมการแพทย์ ทราบทั่วกัน ว่าขณะนี้  ท่านสามารถค้นหางานวิชาการที่เกี่ยวกับกรมการแพทย์ และบทความวิชาการได้ในหน้าเดียวที่เว็บบล๊อกแห่งใหม่ที่    (STKS = Science Technology Knowledge Services)   ที่เว็บไซต์

http://stks.or.th/wg/med-health-info/

เนื่องจากบล๊อกที่เสนอผลการปฏิบัติงานของห้องสมุดกรมการแพทย์ ที่มีอยู่เดิม  จะทำแยกกระจายไว้เป็น  3  บล๊อก  3  งาน  ได้แก่  (ถึงแม้จะนำไปรวมที่เว็บบล๊อกใหม่  บล๊อกเดิม ทั้ง 3 บล๊อก ก็ยังคงมีข้อมูลเหมือนกับบล๊อกใหม่ทุกประการ)

1.  บล๊อกงานด้าน  Reference Service

ที่  https://dmslib2008.wordpress.com

2. บล๊อกงานบริการวารสารวิชาการฉบับเต็มภาษาไทย

ที่  http://departmentofmedicalservice.wordpress.com

3. บล๊อกงานบริการสารบัญหนังสือใหม่

ที่  http://dmslibrarybooks08.wordpress.com

ขอขอบคุณ  ผู้มีอุปการะคุณ

ดร.  ทวีศักดิ์    กออนันตกูล

รองผู้อำนวยการ   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

อาจารย์บุญเลิศ   อรุณพิบูลย์

นักวิชาการ 1  ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  ถนนพหลโยธิน  ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ :        0-2564-7000  ต่อ  1232-1242

โทรสาร  :         0-2564-7060

e-mail    :        stks@nstda.or.th


Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: