รวมเว็บไซต์เกี่ยวกับอาหารและสุขภาพ

ปัจจุบันประชาชนหันมาสนใจในสุขภาพตนเองกันมากขึ้น  รวมถึงวิธีการใช้ชีวิต การใช้เวลาว่าง การปรับวิถีการกิน-อยู่ให้มีคุณภาพ  เพื่อการมีสุขภาพที่ดี ทั้งกายและใจโดยสอดคล้องกับชีวิตและวัฒนธรรมสมัยใหม่  ดังนั้นจึงมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เห็นถึงความสำคัญของเรื่องคุณประโยชน์ คุณค่าของเรื่องสุขภาพ  ได้จัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ความรู้ในเรื่องสุขภาพ อาหารการกิน  ขึ้นมาจำนวนมากและสอดคล้องกับนโยบาย และภารกิจของกรมการแพทย์  ดังนั้นห้องสมุดกรมการแพทย์  จึงได้คัดเลือกเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับอาหารและสุขภาพที่มีข้อมูล มีหลักฐาน มีเหตุมีผล  ดังต่อไปนี้

เว็บไซต์หน่วยงานราชการ

1.   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ  สสส.

      http://www.thaihealth.or.th/front_page

2.   มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

      http://www.thainhf.org/index.php

3.   มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

      http://www.ashthailand.or.th/th/index.php

4.   กรมอนามัย

      http://www.anamai.moph.go.th/main.php?filename=index

เว็บไซต์หน่วยงานเอกชน

1.   http://www.thaiclinic.com

      รวมเรื่องอาหาร      http://www.thaiclinic.com/cgi-bin/search.cgi?Q=%CD%D2%CB%D2%C3&E=1&X=0&submit=Go

      รวมเรื่องสุขภาพ     http://www.thaiclinic.com/cgi-bin/search.cgi?Q=%CA%D8%A2%C0%D2%BE&E=1&X=0&submit=Go

      รวมเรื่องด้านศัลยกรรม   http://www.thaiclinic.com/surgery.html

      รวมเรื่องทุกสาขา            http://www.thaiclinic.com/medindex.html

      รวมลิงค์                      http://www.thaiclinic.com/link/linkexchange.html

2.   http://www.thaihealth.net/

3.    http://www.healthtoday.net/Thailand/

4.    http://www.healthandcuisine.com/HCdefault.asp

5.    http://women.sanook.com/health/tips/index.php

เว็บไซต์ต่างประเทศ

1.    http://www.health.com/health/

2.    http://en.wikipedia.org/wiki/Health

 เว็บบล๊อก

 1.   http://pokedandprodded.health.com/

 2.   http://www.healthcentral.com/breast-cancer/ 

 3.   http://www.health.com/health/condition-article/0,,20190995,00.html

Advertisements

1 Comment »

  1. 1

    `;: thank you for posting a topic about this stuff, i was looking for it. ;,;


RSS Feed for this entry

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: